No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mesto opakovane hľadá vedúceho finančného odboru

Mesto Rožňava opakovanie hľadá vedúceho finančného odboru, miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade v Rožňave. Dôvodom nového výberového konania je, že do toho predošlého sa neprihlásil ani jeden účastník. Informuje o tom mesto Rožňava na svojom oficiálnom webe.

Ako samospráva ďalej uvádza, záujemca by mal spĺňať kvalifikačné a odborné predpoklady, ako napríklad vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, najmenej šesť mesiac praxe v riadiacej funkcii či prax  v ekonomickej oblasti najmenej päť rokov.

Článok pokračuje pod reklamouNový vedúci finančného odboru by mal na svojej pozícii na starosti spracovanie komplexnej účtovnej agendy, spracovanie materiálov na zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva či styk s bankou.

Medzi požiadavky a kritéria zaradilo vedenie mesta spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov, cudzieho jazyka či ovládanie programov Excel a Word na pokročilej úrovni.

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť sa skladá z písomného testu, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača. Test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy). Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí. Ústna časť pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie,“ uviedlo mesto na webe.

Samospráva v závere dodala, že predpokladaný termín nástupu je 1. 6. 2021 a výška platu sa pohybuje v rozmedzí od 1 020 eur do 1 224,5 eur. „Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov MsÚ v Rožňave,“ uzavrelo mesto.

Zdroj: Rimava.sk, Foto: ilustračné, Pixabay.com


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross