No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslancov čaká na zasadnutí MsZ 17 bodov, riešiť sa bude aj prokuratúra

RIMAVSKÁ SOBOTA - Poslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote čaká v utorok 29. 6. 2021 dlhé, 17-bodové zasadnutie, ktoré sa opäť uskutoční v bývalom župnom dome. 

Poslanci sa budú zaoberať bodmi ako kontrola plnenia uznesení, návrh na I. zmenu rozpočtu 2021 (predkladá primátor Jozef Šimko) či návrhom na schválenie predĺženia platnosti komunitného plánu za roky 2015-2020. Ďalej budú nasledovať majetkovoprávne otázky. 

Článok pokračuje pod reklamou


Na zasadnutí sa podľa programu, ktorý je zverejnený na stránke mesta www.rimavskasobota.sk, bude riešiť aj bod, ktorý nesie názov Protesty okresného prokurátora na porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý prednesie Roman Vaľo. Hneď za tým bude nasledovať bod Upozornenie okresného prokurátora na porušenie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Toto prednesie prednosta mestského úradu Štefan Szántó. 

Po týchto bodoch budú poslanci ďalej riešiť kontrolné správy či personálno-organizačné otázky. Nasledovať bude bod s názvom Návrh na zmenu zástupcu mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. či návrh na odvolanie člena VMČ Bakta. 

Pred koncom sa poslanci budú zaoberať informatívnou správou o naplnenosti škôl a škôlok v meste Rimavská Sobota. V bode Rôzne si poslanci vypočujú primátora Šimka a jeho návrh na kofinancovanie projektu miestna občianska poriadková služba.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross