No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠTaAP: Kraj ocenil päť učiteľov a učiteliek, vzdelávaniu žiakov sa venovali takmer celý život

17. septembra 2020 | |  | 

Minulý týždeň si učitelia, majstri odborných výcvikov a vychovávatelia prebrali z rúk vicežupana Ondreja Luntera ocenenia za ich zanietenú prácu s mládežou. Za Rimavskú Sobotu boli ocenení učitelia a učiteľky z Gymnázia Ivana Kraska a zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej.

Medzi ocenenými zo SOŠTaAP boli Mária Kubišová, Mária Habodász, Agnesa Daňková, Ladislav Tóth a Pavel Hudec.

Mária Habodász sa žiakom venovala celým srdcom

Mária Habodász vyučovala na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote profesijné predmety. Vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. „Pracovnú kariéru začala v Konzervárňach RISO v Rimavskej Sobote. Už počas práce v závode mala na starosti žiakov počas odbornej praxe. Od roku 1991 svoju profesijnú kariéru spojila so vzdelávaním mladých ľudí a nastúpila pracovať ako stredoškolská učiteľka,“ hovorí o nej riaditeľka SOŠTaAP Dagmar Vašová.

Článok pokračuje pod reklamouPočas svojej pedagogickej práce vychovala veľké množstvo odborníkov v odboroch cukrár, pekár a mäsiar. „Svoje vedomosti a pedagogický takt uplatňovala v práci so žiakmi, venovala sa im celým srdcom. Organizovala pre žiakom odborné exkurzie, pripravovala ich na profesijné súťaže, kde získavali ocenenia. Ako triedna učiteľka bola pre žiakov vždy príkladom,“ opísala riaditeľka SOŠTaP prácu kolegyne Habodász.

Mária Kubišová odchádza do dôchodku s pocitom dobre odvedenej práce

Mária Kubišová na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote vyučovala profesijné predmety.

Vzdelanie získala na Chemicko-technologickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. Po ukončení štúdia nastúpila pracovať v Slovenských lučobných závodoch v Hnúšti. Po získaní viacerých skúseností v praxi sa rozhodla odovzdávať svoje vedomosti mládeži a od roku 1995 pracovala ako stredoškolská učiteľka.

„Počas 25-tich rokov práce v školstve odovzdala svoje vedomosti stovkám žiakov, venovala sa im ako triedna učiteľka, učila ich, vychovávala a zanechala svoju stopu v ich životoch,“ hovorí o pedagogičke Márii Kubišovej riaditeľka školy Dagmar Vašová.

„V živote každého z nás raz príde chvíľa ukončenia pracovnej činnosti a odchodu do dôchodku. Nie je to ľahký krok, pri ktorom spomíname na roky strávené v zamestnaní, bilancujeme dosiahnuté výsledky, úspechy,“ povedala ocenená pedagogička Kubišová s tým, že za prejavenie uznanie je vďačná. „Ocenenie zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja ma veľmi potešilo a ukončím svoje povolanie pedagóga s pocitom dobre odvedenej a uznanej práce,“ zhodnotila Kubišová, ktorá má podľa riaditeľky Vašovej zásluhy aj pri koordinácii programu Erasmus +. „Vďaka jej práci sa naši žiaci zúčastnili praxe v štátoch ako Česko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie,“ dodala riaditeľka Vašová.

Ladislav Tóth vychoval stovky odborníkov v oblasti elektrotechniky

Ladislav Tóth vyučoval na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote profesijné predmety. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. Zamestnal sa v podnikoch výpočtovej  techniky v poľnohospodárstve a do oblasti školstva prestúpil v roku 1991 ako odborný učiteľ elektrotechnických predmetov.

„Počas svojej pedagogickej praxe vychoval stovky odborníkov v oblasti elektrotechniky. Bol zodpovedných triednym učiteľom. Pripravoval žiakov na odborné súťaže – ZENIT v elektrotechnike, v stredoškolskej odbornej činnosti, usmerňoval ich postoje v oblasti prístupu k životnému prostrediu a zaviedol na škole separovaný zber elektroodpadu. Venoval sa žiakom aj ako vedúci šachového krúžku,“ povedala o pedagógovi Tóthovi riaditeľka Vašová.

„S veľkým potešením som prijal pozvanie od BBSK na stretnutie pedagógov končiacich svoje profesijné pôsobenie. Na stretnutí som ocenil príhovor a poďakovanie podpredsedu BBSK Ondreja Luntera za našu dlhoročnú prácu a dôveru pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. Osobitne ďakujem pani riaditeľke SOŠTaAP Dagmar Vašovej za možnosť zúčastniť sa na takom významnom stretnutí,“ povedal Ladislav Tóth.

Pavel Hudec bol v práci vždy aktívny

„Takmer celý svoj aktívny život – 44 rokov sa venoval výchove mladej generácie,“ tvrdí riaditeľka Vašová s tým, že ako majster odborného výcviku pracuje od roku 1976. Začínal v SOU poľnohospodárskom v Rimavskej Sobote. Od roku 1979 pracuje ako majster odborného výcviku v SOU strojárskom, kde v nástupníckych organizáciách pôsobí až dodnes. V roku 1999 ukončil bakalárske štúdium v odbore majster odbornej výchovy na UMB Banská Bystrica.

 „Na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote odovzdával mládeži svoje celoživotné skúsenosti v odbore autoopravár,“ hovorí ďalej Vašová. Pavel Hudec aktívne pracoval s mladými automechanikmi a zúčastňoval sa s nimi na rôznych súťažiach. „Vo výchovnovzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky, čo sa prejavilo aj pri hodnotení pedagogických zamestnancov. V práci bol vždy aktívny,“ pochválila Tótha Vašová, ktorá, tak ako aj ostatným učiteľom, ďakuje za ich prácu.

„Bol som milo prekvapený, keď mi pani riaditeľka Vašová povedala, že budem odmenený za dlhoročnú prácu v školstve. Nečakal som to, lebo ľudia, čo sa na veľa pamätajú, idú už len do starého železa a nikto si ani nevšimne, že práve takýto ľudia pre štát a spoločnosť dali čo najviac na poli poznania a samotného fungovania človeka,“ myslí si Pavel Hudec, ktorého ocenenie taktiež veľmi potešilo. „Bol to dobrý pocit vďačnosti a ocenenia za roky vzdelávania mládeže,“ uzavrel.

Zdroj: Rimava.sk, Foto: SOŠTaAP, BBSK


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross