No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠTaAP: Na deň otvorených dverí prišli stovky končiacich žiakov ZŠ

Pomaly sa chýli ku koncu školského roka a aktuálne sa na takmer všetkých gymnáziách či stredných odborných školách uskutočňujú tzv. Dni otvorených dverí. Výnimkou nebola ani Stredná odborná škola technická a agropotravinárska (SOŠTaAP) v Rimavskej Sobote, ktorá svoje brány otvorila žiakom – záujemcom v stredu 18. februára, kedy si návštevníci mohli pozrieť nielen priestory školy, ako prebieha vyučovanie nielen v triedach, ale i na pracoviskách praktického vyučovania a taktiež mohli získať podrobnejšie informácie ohľadom študijných odborov, duálnom vzdelávaní a o odbornej praxi či možnostiach zamestnania sa alebo pokračovania v ďalšom štúdiu.

Vo vestibule školy mohli návštevníci získať informácie o autoškole, ktorú SOŠTaAP prevádzkuje a rovnako sa mohli dozvedieť aj o možnosti ubytovania sa v školskom internáte. Návštevníci si taktiež mohli pozrieť nielen samotné triedy a vyučovanie, ktoré na škole prebieha v slovenskom i maďarskom jazyku, ale študenti či pedagógovia školy ich previedli aj po pracoviskách praktického vyučovania. Mohli tak vidieť nielen pracoviská cukrárov a pekárov, ale aj dielne, kde sa študenti pripravujú na odbornú prax v odboroch ako je agromechatronik, autoopravár či agromechanizátor – opravár.A aké odbory škola ponúka?

Vybrať si štúdium na SOŠTaAP môžu žiaci z nasledujúcich odborov:
4 – ročné odbory s maturitou: agromechatronik, mechanik – elektrotechnik, mechanik počítačových sietí;
3 – ročné učebné odbory: autoopravár, agromechanizátor – opravár, cukrár, mäsiar-lahôdkar
2 – ročné učebné odbory: praktická žena, technické služby v autoservise.

„Naše školské vzdelávacie programy sú postavené tak, aby absolvent školy mal širokú škálu možností uplatniť sa v praxi,“ dodala nová riaditeľka SOŠTaP Dagmar Vašová. Podľa jej slov je stále veľký záujem o študijný odbor agromechatronik, ktorý beží tretí rok a zastrešuje ho združenie AGRION. „Pre tento odbor bol zakúpený na výuku nový moderný traktor,“ podotkla Vašová.

Okrem toho škola s takmer 400 žiakmi či učňami ponúka novinku, duálne vzdelávanie. „V tomto školskom roku bol do tohto projektu zapojený učebný odbor mäsiar-lahôdkar v spolupráci s mäsokombinátom Tauris. Žiaci si takto popri štúdiu nielen zarobia peniaze, ale po úspešnom ukončení štúdia budú mať zabezpečené pracovné miesta,“ poznamenala riaditeľka s tým, že v prípade problému s dopravou, ju pre nahlásených záujemcov z rôznych základných škôl zabezpečí škola.

Ak teda rozmýšľate akú strednú odbornú školu si vybrať pre ďalšie štúdium, SOŠTaAP by mala byť na Vašom zozname. Okrem vzdelania v odboroch, ktoré sú aktuálne žiadané na trhu práce, škola má čo ponúknuť aj pre športovo nadaných žiakov. V priestoroch telocvične nájdete dobre vybavenú posilňovňu, stoly na ping pong či gymnastickú miestnosť.

Viac informácií nájdete aj na stránke školy, jej Faceboku alebo na emaile [email protected] alebo na čísle 047/56 21 527.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross