No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: V ponuke je šesť nových pracovných miest. Žiadaní sú stále čašníci a čašníčky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Aktuálne hľadajú ľudí na pozície ako ručný balič v chránenej dieľni, pomocný administratívny pracovník, skladník, kuchár/-ka či monterov konštrukcií. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

 

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora. MIesto výkonu práce: ZBOJSKÁ Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 427 287, emailom na: [email protected]
ČAŠNÍK / ČKA ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora. MIesto výkonu práce: ZBOJSKÁ Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, výhodou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore čašník/servírka a prax. Požadujú sa základy AJ alebo NJ a základy práce s PC. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 427 287, emailom na: [email protected]
ČAŠNÍK / ČKA Slovakia Asset Management s.r.o., PIVÁREŇ u Starca, J. Bodona 1803, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, matematická gramotnosť, príjemné vystupovanie a spoľahlivosť. Ukončené vzdelanie resp. prax v odbore sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0944 440 222, životopis posielať na: [email protected]
KUCHÁR / KA maXes s.r.o, E. Putru 12, 9790 1 Rimavská Sobota, miesto výkonu práce: Pizéria Pizza Pizza, Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou a nie je podmienkou. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci Národného projektu " Cesta n trh práce - aktivita č.1" v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti, musí byť obsadené uchádzačom o zamestananie, ktorý je evidovaným nezamestnaným občanom. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 359 498. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
REFERENT PERSONALISTIKY A MIEZD Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax minimálne 1 rok, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: : +421475510954, emailom na: [email protected]
ŠOFÉR - ÚDRŽBÁR STROJOVÉHO PARKU (kumulovaná pozícia) ROLLER, spol. s.r.o., Poľná 328/4, 980 02 Jesenské Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax podmienkou, požaduje sa VP skupina "C". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 802 934, 0905 802 935, emailom na: [email protected]
ÚVEROVÝ ŠPECIALISTA Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.. Miesto výkonu práce: Hlavná 194/36, HNÚŠŤA Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Internet) na elementárnej úrovni, komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 532 865, životopis posielať na: [email protected]
EXPEDIENT KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
MONTÉR KONŠTRUKCIÍ SIDERA SK s.r.o., Slobody 3, 980 22 Veľký Blh. Miesto výkonu práce: SR, TALIANSKO Požaduje sa minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, PC gramotnosť (Word, Internet) na elementárnej úrovni, fyzická zdatnosť a VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 203 188 resp. emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA RETAMA, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: RIMAVSKÁ SOBOTA (katastrálne územie Lukovištia) Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore kuchár. Prax minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 292 330, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK V LESNÍCTVE RETAMA, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: RIMAVSKÁ SOBOTA (katastrálne územie Lukovištia) Požaduje sa minimálne základné a vyššie vzdelanie. Prax výhodou. Požaduje sa fyzická zdatnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 292 330, emailom: [email protected]
KOZMETIČKA Renáta Kureková
R.K. ŠTÚDIO, Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota
Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kozmetička, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PEDIKÉRKA Renáta Kureková R.K. ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy, resp. VŠ I. alebo II. stupňa v príslušnom odbore. Prax výhodou. Požaduje sa základná znalosť práce s PC. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 940 740, životopis poslať na email: [email protected]
KADERNÍČKA Renáta Kureková R.K. ŠTÚDIO Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kaderník, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PREDAVAČ / KA G QUALITY, s.r.o., Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, VP skupina B. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci Národného projektu pre mladých UoZ v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti, musí byť obsadené uchádzačom o zamestanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným občanom minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným občanom minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 208 064, emailom: [email protected]
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE G QUALITY, s.r.o., Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci Národného projektu pre mladých UoZ v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti, musí byť obsadené uchádzačom o zamestanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným občanom minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným občanom minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 208 064, emailom: [email protected]
KRESLIČ / PROJEKTANT konštrukcií pozemných stavieb Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie ukončené v študijnom odbore pozemné staviteľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončené v odbore pozemné stavby - Architektonické konštrukcie a projektovanie, znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, AutoCAD, internet) na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 825 140, životopis poslať na email: [email protected]
POMOCNÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK Ing. Miroslav Pecha, J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota (budova SP) Požaduje sa VŠ vzdelanie v študijnom odbore: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, resp. verejné zdravotníctvo. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 266 273, emailom: [email protected]. Osobne v čase od 09:00- 17:00 hod.
MANAŽÉR KVALITY KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené vysooškolske vzdelanie II. stupňa v skupine odborov : bitechnológia, hygiena potravín, veterinárstvo. PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point, Outlook) na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 325 571, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA Cosmos flowers, s.r.o., Sídlisko Rimava 1062/19, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, VP skupina "B", PC gramotnosť- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 155 364, emailom: [email protected]
OBCHODNÝ REFERENT / REFERENTKA TRIGON Consulting, s.r.o. Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica, miesto výkonu práce RS Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. a. II. stupňa, znalosť nemeckého jazyka na úrovni C1 a C2. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 203 250 resp. emailom: [email protected]
MAJSTER INŠTALÁCIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ LUBAJ s.r.o., Rimavská Baňa 172, 98052 Rimavská Baňa Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v skupine študijných odborov - elektrotechnika, prax v odbore aspoň 2 roky, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, VP skupiny "B" Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 939 171 alebo emailom: [email protected]
ROZVOZÁR Erika Katraničová, Gaštanová 10, 979 01 Rimavská Sobota, Miesto výkonu práce: Železničná 9, R. SOBOTA Požaduje sa minimálne nižšie stredné dobroné vzdelanie a vyššie vzdelanie, VP skupina "B", PC znalosti: základy, výhodou je prax pri práci s registračnou pokladňou. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. čísle: 0917 208 651
PREDAVAČ RÝCHLEHO OBČERSTVENIA Erika Katraničová, Gaštanová 10, 979 01 Rimavská Sobota, Miesto výkonu práce: Železničná 9, R. SOBOTA Požaduje sa minimálne nižšie stredné dobroné vzdelanie a vyššie vzdelanie, PC znalosti: základy, výhodou je prax pri práci s registračnou pokladňou. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. čísle: 0917 208 651
MANAŽÉR POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa, výhodou sú študijné odbory 29 a 43, prax ako vedúci pracovník tiež výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni a organizačné a riadiace schopnosti, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 325 571, emailom: [email protected]
TRAKTORISTA (opravár) Zsolt Kalaš- SHR, Vyšné Valice 181, 982 52 Káloša Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie , resp. úplnéstredné odborné vzdelanie, požaduje sa VP skupina "T". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 785 786, emailom: [email protected]
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE BRAGA GASTRO s.r.o., Haniska 466, 044 57 Haniska. Miesto výkonu práce: Motorest CIEĽ, Čierna Lúka 327, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, resp. nižšie stredné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: [email protected].
ČAŠNÍK/ ČKA BRAGA GASTRO s.r.o., Haniska 466, 044 57 Haniska. Miesto výkonu práce: Motorest CIEĽ, Čierna Lúka 327, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie. Prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: [email protected].
KUCHÁR / KA BRAGA GASTRO s.r.o., Haniska 466, 044 57 Haniska. Miesto výkonu práce: Motorest CIEĽ, Čierna Lúka 327, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: [email protected].
AUTOMECHANIK Štefan Bódi- AUTEL-MOTO SERVIS
Širkovce 158, 980 02 Širkovce. Miesto výkonu práce: JESENSKÉ
Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, resp. úplné stredné odborné vzdelanie, výhodou je v študijnom odbore automechanik. Požaduje sa manuálnu zručnosť a fyzická zdatnosť.Prax sa nepožaduje. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA slovenských špecialít AGROTRADE GROUP                          spol s r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, zdravotný, potravinársky preukaz, VP skupiny "B" Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle 058 7880 818 resp. emailom [email protected].
STAVEBNÝ  ROZPOČTÁR / KA I. MAR spol. s r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov - stavebníctvo, PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, znalosť programu CENKROS  je výhodou a nie podmienkou. Životopisy môžete zasielať na email. adresu [email protected].
PREVÁDZKAR / KA  zariadenia v Kúpeľoch Číž HOTELITY s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore -  hotelová akadémia, Požadované sú skúsenosti v gastronómii a riadení,  vedení personálu. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 280 000
LEKÁR - ŠPECIALISTA (gynekológia, onkológia, OAIM, vnútovné lekárstvo) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, požadovaná prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČKA Doma Invest, s.r.o Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, študijný odbor čašník nie je podmienkou, ale výhodou. Požaduje sa hygienické minimum a minimálne základy maďarského, resp. anglického jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA Doma Invest, s.r.o Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
GRAFIK AVEST s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť (Word, Excel, COREL, PHOTOSHOP) na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0905 525 431 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
PSYCHOLÓG Reedukačné centrum Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na  tel. čísle: 0915 820 695 resp. emailom: [email protected]
MALIAR STAVART, s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 31 012 emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
SÚSTRUŽNÍK ROLLER, spol. s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore obrábač kovov a prax v odbore aspoň jeden rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle : 0905 802 934, resp.  emailom: [email protected]
LEKÁR / LEKÁRKA Challengest s.r.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a atestácia v odbore urgentná starostlivosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0950 580 626  alebo  emailom: [email protected]
AGRONÓM AGROBAN, s.r.o. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: rastlinná výroba, prax nie je podmienkou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 976 879, žiadosti posielať na email: [email protected]
PRACOVNÍK ČERPACEJ STANICE Roman Katreniak Požaduje sa minimálne stredné doborné vzdelanie, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Práca je vhodná aj pre absolventa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5634996, emailom na: [email protected]
STAVEBNÝ INŽINIER CASON CONSULTING a.s. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončené v stavebnom odbore, bez požiadavky na odbornú prax. PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) a znalosť programu CENKROS, AUTOCAD na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto je vytvorené v rámci projektu Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 378 586, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OBCHODNÝ  ZÁSTUPCA Daniel Beník All BEN Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore aspoň 1 rok, VP skupiny "B" - aktívny vodič (Dodávka do 3,5 T),PC gramotnosť (Word, Excel na pokročilej úrovni), komunikatívnosť,  fyzická zdatnosť. Životopis  spolu s referenciami môžete zasielať na email. adresu [email protected], telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 612 567
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE KORO s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore kuchár, cukrár, pekár. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA HOTELITY s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, kuchár, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 280 000
ÚDRŽBÁR KORO s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore technického, strojárskeho zamerania, požaduje sa vzťah k strojom a technické zručnosti, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]

 

Bližšie informácie sa dozviete na www.istp.sk, na t.č. 047/2450 407, resp. 047/2450 400 alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, č.d. 106.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross