No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V gotických kostoloch ukončili prípravu dokumentácií na ich záchranu

28. januára 2013 |  | 

V gotickom kostole v Rimavskom Brezove, ktorý je už niekoľko rokov v rukách odborníkov z oblasti reštaurátorstva, kunsthistórie, dendrológie a archeológie, ukončili prípravu dokumentácií na jeho obnovu. Obdobne tomu je aj v neďalekom Gotickom kostole v Rimavskej Bani. Na obidva kostoly dostali cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) financie z grantu ministerstva kultúry viac ako 19 tis. eur. O ukončení projektov ku koncu minulého roka Rimava.sk informovala evanjelická farárka Janka Miháliková.

Práce trvali od mája do decembra minulého roka. „Cieľom projektov bolo zhotoviť odborné podklady ku komplexným obnovám gotických kostolov. Výsledkom projektov sú špecializované prípravy pre záchranu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty Spiš – Gemer,“ uviedla Miháliková. Ako upresnila, dotácie pre Rimavskú Baňu boli určené na archeologický výskum a dokumentáciu vykonaného výskumu ako aj projektovú dokumentáciu. V Rimavskom Brezove z financií podľa farárky zabezpečili dokumentácie k architektonicko – historickému, archeologickému a dendrologickému výskumu, ako aj reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie a projektovú dokumentáciu. Projekty boli pritom vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec. Ako Miháliková dodala, cirkevné zbory sa budú ďalej uchádzať o dotáciu z nórskeho finančného mechanizmu v rokoch 2009 – 2014.

V Rimavskom Brezove je pôvodne gotický kostol z druhej polovice 14. storočia. Počas uplynulých rokov vydal mnoho tajomstiev – pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na víťaznom oblúku, odkrytie dosiaľ neobjavených fresiek či latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára. V Rimavskej Bani vznikol gotický kostol prestavbou pravdepodobne neskorománskeho kostola. V 15. storočí bolo upravené presbytérium a sakristia a v 18. storočí bola pristavaná protestanská empora v lodi kostola.

Zdroj: Rimava.sk

Súvisiace články
Gotický kostol v R. Brezove dostal ďalšie peniaze na výskumy
Ukončili výskum viac ako 600 ročnej bridlicovej podlahy kostola v Rim. Brezove
R. BREZOVO: V kostole odkryli latinský nápis
Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára

 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross