No active "ca-sidebar-197687" sidebar

VOĽBY: V sobotu si volíme starostov, primátorov a poslancov. Rozhodnúť môže aj žreb

ilustračné fotoUž túto sobotu voliči rozhodnú, kto bude najbližšie štyri roky na čele miest a obcí, kto ich bude zastupovať v obecných a mestských parlamentoch.  Komunálne voľby sú iné ako ostatné, končia sa na úrovni obcí. „Teraz je každá obec autonómna, samostatná a vlastne v 2 926 obciach sa uskutočnia samostatné voľby," povedala predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová.

Vedeli ste, že o budúcich poslancoch môže v niektorých prípadoch rozhodnúť aj žreb? Tu je zhrnutie, ako o hlasovaní hovorí zákon a ako upravuje prípady, kedy kandidáti získajú rovnaký počet hlasov:

Na hlasovanie máte trinásť hodín

Volebné miestnosti sa v sobotu, 15. novembra, otvárajú o 7.00 hod., na hlasovanie majú občania trinásť hodín.

Volič hlasuje osobne, nemôže poslať „zástupcu". Voliť sa dá len v mieste trvalého bydliska.

ilustračné fotoNezabudnite na platný preukaz totožnosti. Po príchode do volebnej miestnosti sa ním preukážete volebnej komisii, tá vám potom odovzdá obálku a hlasovacie lístky. Ak sa vo volebnej miestnosti stretne naraz celá ulica, trpezlivosť: hlasuje sa v poradí, v akom sa voliči dostavili.

Nemáte občiansky? Hlasovať môžete. Ak je volič zapísaný v zozname voličov a občiansky preukaz napríklad stratil alebo ho má neplatný, môže sa volebnej komisii preukázať aj iným dokladom totožnosti, uviedla zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Eva Chmelová.

Ak už máte v ruke obálku a hlasovací lístok, nech sa páči za plentu. V zákone sa uvádza, že voličovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, komisia hlasovanie neumožní.

Ten, kto nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou za plentu iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva krúžkujte poradové čísla "vašich" kandidátov. Darmo sa vám pozdávajú všetci, krúžkovať môžete maximálne toľko kandidátov, koľko ich má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Menej áno, viac nie, inak bude hlas neplatný.

Rimavskosoboťania, v jednotlivých volebných obvodoch si svojich zástupcov do mestského parlamentu volíme takto:
Volebný obvod č. 1 Staré mesto - Chrenovisko - Vyšná Pokoradz:  3 poslanci.
Volebný obvod č. 2 Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice - Bakta - Nižná Pokoradz: 3 poslanci.
Volebný obvod č. 3 Sídlisko Rimava – Malohontská: 4 poslanci.
Volebný obvod č. 4 Sídlisko Západ - Sobôtka – Kľačany: 6 poslanci.
Volebný obvod č. 5 Tomašová - Včelinec - Dúžavská cesta - Kurinec - Dúžava – Mojín: 3 poslanci.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce či primátora zakrúžkujte poradové číslo kandidáta, pre ktorého hlasujete. Iba jedného.

Ak na to máte vážne, najmä zdravotné dôvody, hlasovať môžete aj mimo volebnej miestnosti, no len v  územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Komisia vyšle dvoch svojich členov s prenosnou urnou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.
Obálku s hlasovacími lístkami vložte do volebnej schránky. Vlastné hlasovacie formuláre doma nevyrábajte. Hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive, je neplatný.
Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa podľa zákona neprihliada.

Ak chcete voliť, stihnúť to musíte do 20:00 hod. Po tejto hodine môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie, predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. Nasleduje sčítanie hlasov.

Zápisnica z okrskovej volebnej komisie smeruje bezodkladne miestnej volebnej komisii. Tá sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci.

V niektorých prípadoch sa môže aj žrebovať

Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, za poslanca je zvolený kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.

Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom. Platí to však len pri poslancoch. Ak by mali rovnaký počet hlasov kandidáti na starostu či primátora, vykonajú sa nové voľby.

Rimava.sk Vás bude informovať o dianí počas volebného dňa a tiež o výsledkoch hlasovania v obciach a mestách regiónu.

Zdroj: Rimava.sk/SITA


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross