No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vyše trojhodinová debata o rozpočte ešte bude pokračovať, vedenie mesta odišlo z rokovania

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote mali na dnešnom verejnom rokovaní viac ako bohatý program. Medzi bodmi bol aj návrh rozpočtu mesta na tento rok a výhľadovo na roky 2020 a 2021. A hoci o tomto najdôležitejšom dokumente Rimavskej Soboty rokovali takmer štyri hodiny, výsledkom bolo prerušenie mestského zastupiteľstva ako aj odchod primátora, obidvoch viceprimátorov, prednostu či niektorých zamestnancov mestského úradu z rokovania.

Rozpočtom mesta sa zástupcovia občanov zaoberali hneď od začiatku rokovania. Ako uviedol primátor Jozef Šimko, rozpočet na tento rok je podľa predloženého návrhu približne 18 mil. eur. Zastupiteľstvu však poslanec a predseda poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť, Roman Vaľo, predložil pozmeňujúci návrh rozpočtu, ktorý podľa jeho slov má za cieľ rozvíjať mesto. S obsahom pozmeňujúceho návrhu oboznámil prítomných poslanec Michal Demeter. Ako uviedol, v ich návrhu sa okrem iného zamerali na vynaloženie väčšej čiastky financií na opravu a údržbu budov materských i základných škôl, navýšenie príspevkov pre občianske združenia, nadácie a kultúrne organizácie či zriadenie mestského sociálneho podniku.

Rovnako sa poslanecký klub vo svojom pozmeňujúcom návrhu zaoberal aj témou zamestnanosti. „Vyzývame, aby sa touto témou primátor zaoberal osobitne a vo väčšej miere,“ povedal Demeter s tým, že mesto by sa malo pustiť do vybudovania priemyselného parku, nadviazať pracovné vzťahy s Vládou SR a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby do mesta prilákali investície, pretože v pôvodnom návrhu sa rieši len dobudovanie tobogánu a WC na Kurinci. Ako uvádza poslanecký klub, je zarážajúce, že v okresnom meste v okrese s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku nie je v návrhu rozpočtu ani slovo o tom ako sa plánuje tento problém riešiť do budúcna.

Niektorých poslancov tento predložený pozmeňujúci návrh zaskočil. „Trošku sme prekvapení z tohto návrhu, keď ste ho predložili až teraz,“ povedala poslankyňa Anna Zsóriová. V rozprave pokračoval primátor, podľa ktorého sa návrh rozpočtu poslaneckého klubu neskôr ukáže ako brzda v rozvoji mesta. Ako ozrejmil, nevie si predstaviť zriadenie sociálneho podniku. Ďalej sa dotkol aj v návrhu poslaneckého klubu spomínajúceho bývalého internátu na Školskej ulici, kde klub je za to, aby sa zriadil Domov dôchodcov. Primátor, ako už aj na viacerých zastupiteľstvách povedal, je za vybudovanie sociálnych bytov pre mladé rodiny. Podľa jeho slov by projektová dokumentácia na vybudovanie Domova dôchodcov boli vyhodené peniaze.

Na margo vyjadrenia Šimka, o „brzdiacom“ rozpočte v rozvoji mesta, reagoval poslanec Ján Jurkemik, podľa ktorého má hlava mesta veľa nepresností vo svojich vyjadreniach. Ako najvyšší predstaviteľ samosprávy má podľa poslanca plat ako manažér, hoci mesto je nezamestnané. „Vy ako manažér by ste mali pracovať práve na tomto,“ avizoval Jurkemik. S pomenovaním rozpočtu ako brzdiaci nesúhlasili ani ďalší poslanci. „Určite by som tento rozpočet nenazýval či je urychľujúci alebo brzdiaci. Sú tam niektoré kozmetické zmeny, ktoré nemôžu ohroziť smerovanie mesta,“ povedal poslanec Ivan Hazucha, s ktorým súhlasili aj niektorí ďalší poslanci ako aj viceprimátorka Andrea Andrášiová.

Rozdielne názory či primátorove skákanie do reči niektorým diskutujúcim vyvrcholili hlasovaním o vzatí práva predsedajúceho – primátora – vedením mestského zastupiteľstva. Vedením rokovania poslanci odsúhlasili viceprimátorku Andrášiovú, tá sa však tohto práva vzdala a rovnako tak urobil aj viceprimátor Ladislav Rigó. „Určite si predsedajúceho a my odchádzame zo zastupiteľstva,“ povedal Šimko, ktorý spoločne s viceprimátormi i prednostom mestského úradu Štefanom Szántóm odišli zo zastupiteľstva.

Po prestávke odišli z rokovania aj ďalší poslanci. Nakoniec v rokovacej miestnosti ostalo dvanásť z 21 poslancov. A aj keď boli uznášaniaschopní, určili si predsedajúceho, rozhodli o prerušení mestského zastupiteľstva. Po takmer štyroch hodinách rokovania, tak poslanci neodsúhlasili ani jediný bod – rozpočet mesta, ktorým sa zaoberali.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross