No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Zľavy za odpad má v Rimavskej Sobote viac ako tretina poplatníkov

10. februára 2010 |  | | | |

Znížené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad má v Rimavskej Sobote viac ako 3 800 poplatníkov z celkového počtu 9 901 vydaných platobných výmerov. Pre Rimava.sk to uviedla vedúca ekonomického oddelenia na mestskom úrade Oľga Fabová. O úľavy pritom môžu  požiadať občania starší ako 70 rokov, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj tí, ktorí sa počas pracovných dní nezdržiavajú v meste alebo majú prechodný pobyt mimo Rimavskej Soboty. Ročne zaplatia za odpad o 30 percent menej.

„Najvyššiu úľavu, vo výške 50 percent, majú poplatníci, ktorí študujú mimo mesta,“ uviedla vedúca oddelenia. Ako dodala, menej platia aj obyvatelia mestských častí Rimavskej Soboty, v ktorých sa odpad vyváža  jedenkrát za dva týždne.

Najviac, 1190 úľav na poplatkoch za odpad v Rimavskej Sobote majú dôchodcovia starší ako 70 rokov. „Táto úľava je urobená automaticky na základe údajov o dátume narodenia,“ vysvetlila Fabová. V ostatných prípadoch stačí na mestský úrad predložiť preukaz ZŤP, potvrdenie  o návšteve školy, potvrdenie  ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenie od zamestnávateľa.

„Kvôli štúdiu mimo Rimavskej Soboty evidujeme takmer päťsto úľav, pre zdravotne ťažko postihnutých mesto vydalo viac ako osemsto úľav,“ informovala vedúca ekonomického oddelenia.

Rimavskosoboťania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, majú poplatky za odpad odpustené v plnej miere. „Takáto úľava je poskytnutá 863 poplatníkom,“ vyčíslila Fabová.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad predstavuje v meste Rimavská Sobota sumu 0,0555 eur na osobu a kalendárny deň. Oproti minulému roku sa výška poplatku nezvyšovala.

„Vlani predstavovali úhrady sumu viac ako 600 tisíc eur, avšak táto suma obsahuje úhrady aj za predošlé roky, teda exekúcie či splácanie nedoplatkov,“ informovala Fabová.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross