No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára

18. októbra 2011 |  | 

Latinský nápis v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove, ktorý bol objavený v týchto dňoch, odkryl doteraz utajenú minulosť oltára. Ako Rimava.sk ďalej informovala evanjelická farárka Janka Miháliková, nápis bol do dnešných dní skrytý za drevenou doskou zatretou bielou farbou. „Vďaka odborným reštaurátorským prácam bolo objavené presné datovanie oltára a mená ľudí, ktorí stáli za jeho realizáciou,“ uviedla pre Rimava.sk Miháliková.

Nápis objavili v rámci druhej etapy reštaurovania oltára v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove a znie: „In Dei Gloriam Altare hoc errexit Ecclesia Evang. R. Brezoviensis existente Inspectore Stephano Philo manu Michaelis Mezibrodsky. Anno 1762. die 14. Maij. Aedituo G. Dno Samuele Pazar.“ (Na slávu Božiu tento oltár dala postaviť Evanjelická cirkev Rimavsko – Brezovská za úradujúceho (existujúceho) inšpektora Stefana Phila rukou Michaela Medzibrodskeho. 14. mája 1762. Za dozorcu chrámu pána Samuela Pazara.)

Evanjelické oltáre vznikli z neskorogotického – renesančného maľovaného krídlového oltára. Ten mal menzu, predelu, triptych a nad stredným obrazom triptychu bola umiestnená nadstavcová časť. Od  16. storočia bol na predele zobrazovaný donátor s rodinou. Od polovice 17. storočia to bola Večera Pánova, zobrazenie ktorej sa presunulo na predelu zo strednej hlavnej oltárnej plochy. Predela zostávala len zriedkavo bez nápisov, či zobrazení.

V Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove prebieha okrem reštaurovania barokového oltára aj  záverečná etapa reštaurovania stredovekých nástenných malieb pod vedením Miroslava Janšta. Práce sú financované Ministerstvom kultúry SR a spolufinancovaním cirkevného zboru.

Zdroj: Rimava.sk Mgr. Janka Miháliková, evanjelická farárka


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross