No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslankyňa v Hnúšti avizuje podnet na prokuratúru

V Hnúšti je stále živou témou rekonštrukcia strechy kinosály. Postup okolo nej zamestnal hlavnú kontrolórku mesta Annu Baričovú. Nemusí sa to však skončiť iba na tejto úrovni. Poslankyňa Miroslava Vargová trvá na tom, že postup primátora mesta pri prehodení zhotoviteľa z jedného subjektu na druhý bol protizákonný. „Zákon o verejnom obstarávaní hovorí jasne, že zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, pričom za podstatnú zmenu sa považuje napríklad aj náhrada pôvodného dodávateľa novým dodávateľom,“ uviedla pre Rimava.sk Vargová. Ako doplnila, v tomto prípade došlo k náhrade pôvodného dodávateľa novým, a teda došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok pokračuje pod reklamou„Bez vykonania nového verejného obstarávania to nie je možné,“ skonštatovala. Podľa jej názoru bola správa z kontroly správnosti tohto postupu vypracovaná účelovo. „Táto časť zákona sa v nej vôbec nespomína, respektíve len časť z nej vytrhnutá z kontextu,“ poznamenala na margo správy hlavnej kontrolórky. Strecha bola v havarijnom stave.

Poslankyňa: Prokuratúra dá bodku

Na počin primátora môže podľa Vargovej mesto doplatiť. Poznamenala, že príslušné orgány rozhodnú, akým spôsobom. Ako dodala, ona i niektorí poslaneckí kolegovia sú obviňovaní, že v tejto veci zámerne hľadajú len to zlé. „Nie je to pravda. Jednou zo základných úloh mestského zastupiteľstva je aj kontrola hospodárenia s majetkom mesta a nakladania s verejnými prostriedkami. Práve preto je našou snahou upozorniť na pochybenia, ku ktorým došlo, aby sa v budúcnosti neopakovali. Pretože pri zákazkách s vyššími hodnotami by sa mesto pri rovnakom postupe určite nevyhlo ani vysokým pokutám,“ tvrdí.

Poslankyňa Miroslava Vargová je rozhodnutá dať podnet na prokuratúru. „Nestotožňujem sa so záverom kontroly, ktorá bola vykonaná. Verím, že preskúmanie zákonnosti tohto postupu zo strany prokuratúry môže dať definitívnu bodku za tým, či to bolo v súlade so zákonom, alebo nie,“ zdôraznila.

Primátor Roman Lebeda najprv podpísal v máji zmluvu o dielo so spoločnosťou LUVAN STAV z Poltára, ktorá predložila mestu najnižšiu ponuku, išlo o necelých 72 tis. eur. Jej súčasťou bol aj preddavok vo výške 30 percent, ktorý vyvolal polemiku. Na začiatku júla sa však na základe dohody o postúpení práv a záväzkov stala novým zhotoviteľom spoločnosť Ecoventi Slovakia z Poltára. Tá netrvala na preddavku, cena sa nemenila. Roman Lebeda pre Rimava.sk potvrdil, že prehodil zhotoviteľa rekonštrukcie na spoločnosť, ktorá nebola účastníkom súťaže.

Primátor vychádza zo záverov kontrolórky

„Postupovali sme absolútne transparentne. Aby sme vyvrátili konšpirácie a krivé obvinenia poslankýň Vargovej a Moncoľovej, požiadal som hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly postupu mesta,“ uviedol primátor mesta. Správu kontrolórky dostali poslanci krátko pred septembrovým rokovaním. „Pri postupe zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní mesto ako verejný obstarávateľ postupovalo v rámci zákona a internej smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 2/2019 a neboli zistené žiadne nedostatky. Mesto pri výbere zhotoviteľa zákazky postupovalo transparentne, hospodárne, zdokumentovalo celý priebeh konania a vyhotovilo zápisnicu o vyhodnotení ponúk,“ odvolával sa Lebeda na výsledok z kontroly. Ako dodal, pri prevedení práv, povinností a záväzkov na nového zhotoviteľa „je možné tento postup aplikovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, obchodného a občianskeho zákonníka“.

„Mesto pri verejnom obstarávaní a pri zmene zhotoviteľa postupovalo v zmysle platného zákona a zo strany mesta nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,“ odvoláva sa ďalej hnúšťanský primátor na kontrolórku. Na septembrovom zastupiteľstve argumentoval primátor tým, že nemuseli robiť žiadnu súťaž. Zároveň však tvrdí, že vďaka prieskumu trhu ušetrili mestu 30 tis. eur. „Pri zákazke s nízkou hodnotou sme mali právo vybrať dodávateľa priamo,“ konštatoval Lebeda. Poukázal na to, že pri havarijnom stave strechy, ktorý bol potvrdený statikom, nemusia robiť verejné obstarávanie.

„Ak sa jedná o havarijný stav, musí byť teda potvrdený autorizovaným inžinierom a má sa konať ihneď,“ povedala poslankyňa Katarína Moncoľová, ktorá poukázala na časové súvislosti.

Projektová dokumentácia bola po podpise dohody

„My sme pristúpili k priamemu zadaniu zákazky až v okamihu, keď nám jedna firma odstúpila od zmluvy a dostali sme sa do časovej tiesne,“ povedal primátor Hnúšte. Podľa jeho vyjadrenia im projektovú dokumentáciu niekoľko dní po prevedení práv, povinností a záväzkov odovzdala spoločnosť Ecoventi Slovakia. „Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou firmou pre spoločnosť Ecoventi Slovakia,“ doplnil.

Dohoda o postúpení práv a záväzkov bola zverejnená až 26. augusta, čiže po augustovom zastupiteľstve, na ktorom poslanci na túto záležitosť poukázali. Primátor tvrdí, že žiadnym spôsobom nedošlo k jej plneniu, kým ju zverejnili.

Tentokrát poslanci poverili na septembrovom zasadnutí hlavnú kontrolórku mesta vykonaním kontroly celej záležitosti a touto témou sa majú znovu zaoberať na najbližšom rokovaní. Rekonštrukcia strechy kinosály sa už medzičasom uskutočnila.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross