No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Ťažba stavebného kameňa môže v našom okrese narásť, spoločnosť pripravuje povolenia

Zdroj foto: KSR-Kameňolomy SR, s.r.o./mineral-slovensko.com

RIM. BAŇA/RIM. SOBOTA – Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Rimavská Sobota dostal koncom októbra minulého roka zámer na posúdenie spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., ktorá plánuje rozšíriť ťažbu kameňa na území obcí Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany.

Spoločnosť vtedy hovorila o zvýšenom dopyte po dodávkach kameniva pre pripravované stavby v našom okrese. Povolenie na ťažbu má spoločnosť odsúhlasenú do konca roka 2024, no pre nízky dopyt kameniva nefunguje ťažba na pravidelnej báze. 

Situáciu priblížili v zámere, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Stanovisko bolo zverejnené na informačnom portáli rezortu životného prostredia. Podľa neho môže spomínaná spoločnosť požiadať o ďalšie povolenia.

Článok pokračuje pod reklamou


"Účelom navrhovanej činnosti je adaptácia ťažby stavebného kameňa v lome Rimavská Baňa na zmenu situácie na trhu s cieľom zabezpečenia predpokladaného zvýšeného dopytu dodávok kameniva pre pripravované stavby v okrese Rimavská Sobota," uvádza sa v materiáloch.

Ťaženou surovinou je biotitická parabridlica vhodná na použitie do betónov a na stavebné účely. Ťažba stavebného kameňa je úplne závislá od dopytu. V predchádzajúcich rokoch plánovali ťažiť ročne 35 000 metrov kubických stavebného kameňa. Plánovaný objem nebol ani v jednom roku dosiahnutý.

"Navrhovateľ má zvýšené požiadavky na dodávky kameniva. V súčasnosti povolené množstvo do 100 000 ton ročne nenaplní požadovaný dopyt. Potreba pre zabezpečenie výstavby stavebných objektov v súvislosti s príchodom investorov do Priemyselného parku Rimavská Sobota, dokončovanie úsekov R2, rekonštrukcie ciest a železničných zvrškov je pri zachovaní zásady najbližšieho zdroja kameniva, ako aj vzhľadom na požadované zloženie a kvalitu kameniva minimálne dvojnásobná," píšu odborníci.

V ďalších rokoch by bola ťažba realizovaná v závislosti od vývoja dopytu po kamenive, no zvýšenie môže narásť maximálne na 200 000 ton za rok.

Činnosť navrhuje realizovať na rozlohe viac ako 9 hektárov v existujúcom lome, ktorého celý dobývací priestor predstavuje výmeru približne 16 hektárov. Väčšia časť územia určeného na ťažbu kameňa sa nachádza v katastrálnom území obce Rimavská Baňa, v tej menšej v území Rimavské Zalužany.

"Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskej či ornej pôdy. Pozemky sú v katastri vedené ako mimo zastavaného územia obcí. Navrhnutá činnosť si nevyžaduje záber lesných pozemkov a pôdy. Navrhnutá činnosť je navrhnutá v území, ktoré sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody a krajiny bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Prevádzka posudzovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma," uvádza sa v zámere.

V rokoch 2006 – 2019 realizovala spoločnosť v tomto lome banskú činnosť len v rozsahu 4-tisíc metrov kubických. Odôvodnila to tým, že plánovaná ročná ťažba bola v objeme 35-tisíc metrov kubických suroviny.

Zdroj: Zámer predložený na EIA


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross