No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Lom v našom okrese plánujú oživiť, spoločnosť sľubuje aj zvýšenie ťažby stavebného kameňa

Zdroj foto: KSR-Kameňolomy SR, s.r.o./mineral-slovensko.com

RIM. BAŇA/RIM. SOBOTA – Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Rimavská Sobota dostal na posúdenie zámer spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., ktorá plánuje rozšíriť ťažbu kameňa na území obcí Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany.

Ako uviedla spoločnosť, účelom činnosti je adaptácia ťažby stavebného kameňa v lome Rimavská Baňa na zmenu situácie na trhu. Predpokladá tiež zvýšený dopyt dodávok kameniva pre pripravované stavby v našom okrese. Ťaženou surovinou je biotitická parabridlica vhodná na použitie do betónov a na stavebné účely.

Povolenie na ťažbu má spoločnosť odsúhlasenú do konca roka 2024. No pre nízky dopyt kameniva nefunguje ťažba na pravidelnej báze. Momentálne je úplne zastavená. Situáciu spoločnosť priblížila v zámere, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Článok pokračuje pod reklamou


"Ťažba stavebného kameňa je úplne závislá od dopytu. V predchádzajúcich rokoch plánoval navrhovateľ ťažiť ročne 35-tisíc metrov kubických stavebného kameňa. Plánovaný objem nebol ani v jednom roku dosiahnutý. Od roku 2006 až doposiaľ bolo dobývanie kameňa v lome Rimavská Baňa sporadické a v niektorých rokoch banská činnosť nebola realizovaná vôbec,“ uviedla spoločnosť.

Pokračovala, že najmä v budúcom roku očakáva zvýšený dopyt, preto chce ťažbu navýšiť zo 100-tisíc ton na 200-tisíc ton stavebného kameňa za rok.

"Navrhovateľ má zvýšené požiadavky na dodávky kameniva v tomto, ale hlavne v budúcom roku 2024. V súčasnosti povolené množstvo do 100-tisíc ton ročne nenaplní požadovaný dopyt. Potreba pre zabezpečenie výstavby stavebných objektov v súvislosti s príchodom investorov do priemyselného parku Rimavská Sobota, dokončovanie úsekov R2, rekonštrukcie ciest a železničných zvrškov, je pri zachovaní zásady najbližšieho zdroja kameniva, ako aj vzhľadom na požadované zloženie a kvalitu kameniva minimálne dvojnásobná,“ doplnil investor.

Ten navrhuje realizovať činnosť na rozlohe viac ako 9 hektárov v existujúcom lome, ktorého celý dobývací priestor predstavuje výmeru približne 16 hektárov. Väčšia časť územia určeného na ťažbu kameňa sa nachádza v katastrálnom území obce Rimavská Baňa, v tej menšej v území Rimavské Zalužany.

V rokoch 2006 – 2019 realizovala spoločnosť v tomto lome banskú činnosť len v rozsahu 4-tisíc metrov kubických. Odôvodnila to tým, že plánovaná ročná ťažba bola v objeme 35-tisíc metrov kubických suroviny. "Plánované predpoklady týkajúce sa objemu ťažby neboli naplnené z dôvodov nevýhodnej geografickej polohy kameňolomu, ktorý je umiestnený v zaostávajúcom regióne. Stavebný priemysel v danom regióne napreduje veľmi pomaly. Aj plánované investičné zámery ako rekonštrukcie ciest,
výstavba plánovaných rýchlostných úsekov a iná stavebná činnosť boli realizované len v minimálnej miere, alebo neboli realizované vôbec."
Situáciu by ale podľa nich mohol zmeniť priemyselný park, aj budovanie cestných komunikácií v našom regióne.

Zdroj: Zámer predložený na EIA

NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross