No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vodohospodársky podnik začal s vypúšťaním priehrady Ružiná

15. novembra 2019 |  | 

Štátny podnik začal, tak ako avizoval na jar tohto roka, so znižovaním hladiny vody priehrady Ružiná v okrese Lučenec. Ako uviedol Tomáš Januš z referátu komunikácie Slovenského vodohospodárske podniku, znižovanie zo súčasnej úrovne hladiny (251 m n. m.) na minimálnu prevádzkovú hladinu (242 m n. m.) bude postupné, maximálna rýchlosť poklesu bude 30 centimetrov denne.

„Priebežne bude vykonávaný výlov rýb, ktorý zabezpečí Slovenský rybársky zväz a následné úplné vypustenie nádrže, po ktorom začne správca vodného diela rozsiahlu opravu objektov vodnej stavby,“ poznamenal. Podľa Januša prioritne budú vykonané tie opravy, ktoré umožnia zahájenie opätovného napúšťania nádrže, už v priebehu vykonávania ostatných prác.Stavebné práce budú trvať do konca roka 2020. Ako ďalej ozrejmil, opravu vodnej stavby nariadil Okresný úrad Lučenec na základe nevyhovujúceho technického stavu. „Rozsahom sa jedná o generálnu opravu vodnej stavby ktorá pozostáva z opravy betónových a kovových konštrukcií, elektroinštalácií, ovládacích prvkov, ako sú uzávery na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ priblížil.

Podľa jeho slov prebieha spolupráca aj so Štátnou ochranou prírody, a to za účelom minimalizácie škôd na biotopoch. „Tá definovala podmienky, ktoré je potrebné splniť pred začatím a počas samotnej realizácie prác, najmä s ohľadom na zachovanie prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej. Prioritne budú vykonané tie opravy, ktoré umožnia zahájenie opätovného napúšťania nádrže, už počas prebiehajúcich ostatných prác,“ zakončil.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 - 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 ha a celkovým objemom viac ako 15 miliónov m³ je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo.

Ružiná ale v tomto roku nemá byť jedinou vypustenou vodnou nádržou v regióne. Ako už Rimava.sk začiatkom marca 2019 informovala, zo štátneho rozpočtu má byť opravená aj opotrebovaná vodná nádrž Ľadovo pri Lučenci. Náklady boli vyčíslené na viac ako 1,3 mil. eur. „Betónová konštrukcia združeného funkčného objektu vykazuje v súčasnosti značné opotrebenie, ktoré nie je možné sanovať bežnou opravou,“ uviedol vtedy Marián Bocák, hovorca vodohospodárov. „V súčasnosti stále prebieha vyhodnotenie súťaže,“ dodal Bocák na margo vyhlásenia súťaže v septembri minulého roka.

Zdroj: Rimava.sk, FOTO: Rimava.sk - archív 04/2019


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross