No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Ružinú začnú napúšťať už budúci mesiac, cez leto bude slúžiť aj na rekreáciu

Pohľad na Ružinú z novembra 2020.

RUŽINÁ – Vodná nádrž v okrese Lučenec sa už čoskoro dočká napustenia, aj keď nie na jej maximálnu prevádzkovú hladinu. Na takú úroveň sa dostane pravdepodobne za 1,5 až 2 roky. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na dne nádrže – výmena elektroinštalácii, ventilov a klapiek.

„Po úplnom vypustení (koncom roka 2020) sa práce presunuli do ,podzemia´. Realizovala sa injektáž komunikačnej a odpadovej štôlne, výmena ventilov a kovových prvkov strojovne, reprofilácia betónových povrchov strojovne a schodiska ZFO a výmena elektroinštalácie. Následne prebehne oprava betónov na spodnej ešte neopravenej časti ZFO,“ priblížil hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, podľa ktorého môže byť po realizácii týchto krokov zahájené opätovné napúšťanie nádrže.

Článok pokračuje pod reklamou„Ostatné práce budú pokračovať aj počas napúšťania. Presnejší termín dokončenia prác nie je možné určiť, nakoľko toto bude závisieť predovšetkým od náročnosti a priebehu injektážnych prác,“ dodal s tým, že napustenie po maximálnu prevádzkovú hladinu sa predpokladá za 1,5 až 2 roky. Závisieť bude od hydrologických podmienok. Využívanie vodnej stavby rekreantami si ale nevyžaduje maximálnu prevádzkovú hladinu. „To znamená, že rekreanti ju budú môcť využívať aj tento rok,“ doplnil Bocák.

Napúšťanie nádrže bude podľa hovorcu SVP začaté po zrealizovaní výmeny provizórneho hradenia a po výmene uzáverov dnových výpustov. „Práve z dôvodu opravy týchto objektov je nevyhnutné úplné vypustenie nádrže,“ vysvetlil Bocák. V zmysle zmluvy o dielo by vodnej stavby mala byť ukončená do februára 2022.

Úplnému vypusteniu nádrže predchádzal záchranný odlov rýb. „Opätovné, čiastočné zarybnenie bude SRZ vykonávať na jeseň 2021 a následne potom na jar 2022,“ dodal Marián Bocák.

„Snahou správcu VN Ružiná je, aby boli vymenené alebo opravené všetky komponenty vodného diela, aby doba bezporuchovej prevádzky bola čo najdlhšia, dielo spĺňalo vysoké kritéria bezpečnej prevádzky ako aj jeho ovládania, a preto veríme, že vodná stavba bude aj naďalej plniť svoj účel minimálne ďalších 45 rokov bez potrebných väčších opráv,“ informoval hovorca SVP. Rozsahom je podľa neho možné práce považovať za generálnu opravu vodnej stavby.

„V prípade nerealizácie opravy by hrozilo, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná a bolo by potrebné jej vypustenie z dôvodu ohrozenia bezpečnosti priehrady ako aj územia pod priehradou,“ dodal. Náklady na opravy v zmysle zmluvy o dielo predstavujú sumu 2,608 mil. eur bez DPH.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 – 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 ha a celkovým objemom viac ako 15 miliónov m3 je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross