No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Gotický kostol v R. Brezove dostal ďalšie peniaze na výskumy

Gotický kostol v Rimavskom Brezove, ktorý je už šiesty rok v rukách odborníkov z oblasti reštaurátorstva, kunsthistórie, dendrológie a archeológie, dostal z grantu ďalšie financie na výskumy. Na prípravné dokumentácie ku komplexnej obnove získal tamojší cirkevný zbor ECAV z grantu sumu takmer 14 tis. eur. Ako Rimava.sk ďalej informovala evanjelická farárka Janka Miháliková, vďaka schválenému projektu v programe Obnovme si svoj dom a realizácii architektonicko – historického výskumu boli objavené okná na gotickej stene a vstup na emporu, ktorá bola umiestnená v 18. storočí na severnej stene pôvodného chrámu. Výskum a dokumentáciu spracovala kunsthistorička Ľubica Fillová.

Podľa Mihálikovej súčasťou schváleného projektu je aj reštaurátorský výskum lode gotického kostola, ktorý je realizovaný Miroslavom Janštom. Dendrologický výskum krovu a jeho dokumentáciu zhotovil profesor Ladislav Reinprecht. „Projektová dokumentácia ako aj archeologický výskum exteriéru chrámu budú ukončené v treťom štvrťroku 2012,“ uviedla Miháliková a dodala, že všetky výskumy sú vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec.

Cieľom týchto výskumov podľa farárky je zhotovenie odborných podkladov ku komplexnej obnove Gotických kostolov v Rimavskom Brezove i v Rimavskej Bani. „Výsledkom projektov budú špecializované prípravy pre záchranu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty Spiš – Gemer,“ konštatovala Miháliková.

V Rimavskom Brezove je pôvodne gotický kostol z druhej polovice 14. storočia. Počas uplynulých rokov vydal mnoho tajomstiev – pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na víťaznom oblúku, odkrytie dosiaľ neobjavených fresiek či latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára.

Zdroj: Rimava.sk

Súvisiace články
Ukončili výskum viac ako 600 ročnej bridlicovej podlahy kostola v Rim. Brezove
R. BREZOVO: V kostole odkryli latinský nápis
Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross