No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci sa dohodli na ďalšom asfaltovaní, odobrili aj redakčnú radu novín

perex-zastupitelstvoRimavskosobotskí poslanci sa na marcovom rokovaní zhodli na pokračovaní asfaltovania ciest a chodníkov, k minuloročnému návrhu doplnili ďalšie úseky. Mesto tak v tejto etape vyasfaltuje približne 40 ulíc v hodnote viac ako 480 tisíc eur (Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených približne 300 tis. eur, pozn. red.). Zámer podporili všetci poslanci. K navrhovanému zoznamu tak pribudnú ulice, ktoré pôvodne neboli zaradené do zoznamu oproti minulému roku ako aj dnešné podnety niektorých poslancov ako Čerešňová a Veterná ulica, Okružná ulica v smere na cintorín v Tomašovej ako aj úsek medzi  Tomašovskou a Sedliackou ulicou či parkoviská na Malohontskej ulici a cesta v Mestskej záhrade v smere k plavárni. Ako poznamenal poslanec Ivan Hazucha, cesty sa oplatia robiť iba vtedy, ak vydržia aspoň desať rokov bez nutnosti opráv, zároveň tak vyzval obyvateľov, aby dozreli na hrúbku asfaltu pri prácach pretože nie všade je hrúbka potrebných päť centimmetrov. Na návrh primátora Jozefa Šimka bola potom vytvorená komisia zložená z niekoľkých poslancov, ktorí budú dohliadať na kvalitu a hrúbku asfaltu.

chodnikyČlenmi komisie majú byť poslanci František Auxt, Erik Klaubert, Zoltán Cziprusz, Ivan Hazucha a Zoltán Bán. Viacerí poslanci ešte navrhovali niekoľko lokalít, tie však zatiaľ nezaradili do zoznamu. „Snažíme sa, nedá sa všetko robiť naraz,“ povedal primátor, podľa ktorého majú v pláne začať s úpravami Námestia M. Tompu, ako aj opravou vonkajšej fasády susednej budovy, bývalého Župného domu. Ako zároveň podotkol, tento týždeň už začali robiť chodníky na Rožňavskej ulici, čo je pokračovanie minuloročného asfaltovania v centre mesta. Rokovaniu o tomto bode predchádzala niekoľkominútová prestávka, počas ktorej sa poslanci radili za zatvorenými dverami.

V úvode rokovania neprešiel návrh poslanca Ivana Hazuchu na doplnenie bodu týkajúceho sa personálnej otázky mestskej rady a navýšenie o ďalšieho člena, zástupcu ich Klubu racionálnych rozhodnutí.
Do programu boli doplnené aj dva body, ktoré poslanci jednohlasne odobrili. Jedným z nich bol zámer samosprávy, uchádzať sa o príspevok na opravu budov Mestského úradu – zníženie energetickej náročnosti, zateplenia či vyregulovania kúrenia v hodnote približne 600 tis. eur. Zároveň odsúhlasili aj žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej pomoci pri realizácii projektu Erazmus + pre Základnú škodu P. Dobšinského v hodnote viac ako 8 tis. eur. Škola tak podľa vedúcej odboru rozvoja mesta Evy Murárikovej, má získať finacnie v hodnote viac ako 40 tis. eur na projekt pod názvom Moderný učiteľ.

Naopak, pri bode o štatúte mestských novín už jednoznačná zhoda poslancov nebola. Na rokovaní niektorí poslanci nesúhlasili so zložením redakčnej rady. Ako spomenul poslanec Hazucha, v klube sa zhodli, že nechcú svojho človeka nominovať do redakčnej rady, pretože to nie je v súlade s ich predstavami. Zároveň podotkol, že peniaze na vydávanie novín by sa mohli využiť racionálnejšie, napríklad na posilnenie Mestskej polície. Poslanec Samuel Urban spomenul, že bude hlasovať proti, naopak poslanec Zoltán Cziprusz, ktorý noviny navrhoval koncom minulého roka vydávať, tvrdí, že majú význam a treba v tom pokračovať. „Starší ľudia sú radi,“ dodal. Podľa návrhu má byť predsedom redakčnej rady prednosta mestského úradu Štefan Szántó a členmi Andrea Andrášiová, Zoltán Cziprusz, Milana Jutková a Attila Hacsi. Toto zloženie poslanci odsúhlasili 12-timi hlasmi, dvaja boli proti a zdržali sa traja.

Poslanci prijali aj informatívnu správu o činnosti Mestskej polície, zároveň sa zhodli na tom, že budú hľadať finančné prostriedky na kúpu nového auta pre príslušníkov MsP. Poslanci ocenili minuloročný projekt Rómskych hliadok, podľa náčelníka mestskej polície Petra Berecza od januára majú k dispozícii na podobný účel šiestich pracovníkov, ktorí dohliadajú na poriadok na Dúžavskej ceste počas dňa. „Je tam poriadok, kľudne sa tam môžete ísť pozrieť,“ povedal Berecz. Poslanci poukázali na problém bezdomovcov v centre a okolí Domu kultúry. Poslanci zároveň spomenuli, že počet mestských policajtov je poddimenzovaný a mal by byť navýšený o dvoch, ako to bolo odsúhlasené aj v rozpočte.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross