No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na Sídlisku Západ sa začala rekonštrukcia tepelného hospodárstva spoločnosti Energobyt

29. apríla 2010 | |  | |

Tak, ako už v médiách a prostredníctvom našej webovej stránky bolo avizované, začiatkom apríla 2010 boli zahájené rozsiahle investičné práce spoločnosti Energobyt spol. s r.o. na Sídlisku Západ. Rekonštrukcia je zameraná na komplexnú obnovu a zefektívnenie centrálneho zásobovania teplom.

Práce sa začali na montáži vonkajších rozvodov a umiestňovaní kompaktných odovzdávacích staníc /KOST/, slúžiacich na prípravu tepla na ústredné kúrenie /ÚK/ a teplú úžitkovú vodu /TÚV/, v objektoch našich odberateľov. Na hlavnej trase umiestnenia nového pred izolovaného potrubia na ulici Dr. V. Clementisa, v smere na ulice J. Bodona a Rybársku, boli vykonané výkopové práce. Vyžiadalo si to čiastočné obmedzenia pohybu chodcov a parkovania motorových vozidiel obyvateľov dotknutých bytových domov.

V najbližšom období sa bude pokračovať vo výkopových prácach na trasách k jednotlivým bytovým domom, do ktorých budú postupne umiestňované KOST, na celom sídlisku Západ. Veríme, že obyvatelia sídliska pochopia nutnosť takýchto krokov a budú tolerantní počas týchto prác, pretože investícia znamená ďalší posun vo zvýšení kvality a spoľahlivosti dodávok uvedených médií, a úspory nákladov koncových spotrebiteľov, predovšetkým pri dodávke TÚV.

Narušené komunikácie a zeleň budú opätovne uvedené do pôvodného stavu a to po ukončení všetkých prác, ktoré súvisia s úspešným uvedením diela do prevádzky v plánovanom termíne do 31.08.2010.

Spomínané čiastočné obmedzenia sa bude spoločnosť ENERGOBYT spol. s r.o. snažiť kompenzovať vybudovaním nového, moderného detského ihriska, vo vhodnej, mestom určenej lokalite sídliska Západ. Detské ihrisko sa zrealizuje na náklady spoločnosti, rovnako, ako sa zrealizovalo, po ukončení investičných prác, na sídlisku na Rožňavskej ulici.

Zdroj: PR-článok


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross