No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Problematický je úsek dopravnej nehodovosti. V rámci SR máme jeden z najvyšších priemerov počtu dopravných nehôd, kde vinník bol pod vplyvom alkoholu, hovorí okresný riaditeľ J. Lás

RIMAVSKÁ SOBOTA – Vzor mal vo svojom otcovi. Tiež bol dlhoročný policajt, naposledy zastával funkciu vyšetrovateľa. A tak bola voľba povolania pre Jána Lása jasná. V Policajnom zbore je od roku 1992. Zastával niekoľko riadiacich funkcií, aktuálne pôsobí ako riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote.

Začínal na odbore dopravnej polície ako člen hliadky, následne bol na OO PZ v Rimavskej Sobote. Odtiaľ bol preložený na odbor kriminálnej polície, kde postupom času zastával rôzne riadiace funkcie. V roku 2010 bol zástupcom riaditeľa odboru Stred Úradu boja proti organizovanej kriminalite v Banskej Bystrici (dnešná NAKA). Odtiaľ sa vrátil do funkcie riaditeľa OR PZ v Rimavskej Sobote a následne späť do funkcie riaditeľa odboru kriminálnej polície, ktorú zastával posledných 10 rokov. Od 1. októbra 2022 zastáva funkciu okresného riaditeľa v Rimavskej Sobote.

V akom stave ste prebrali OR PZ v RS? Odzrkadlilo sa nejako to, že OR bolo niekoľko mesiacov bez riaditeľa?

Počas obdobia od 01. 01. 2022 do 30. 09. 2022, kedy nebola obsadená riadiaca funkcia riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, všetky kompetencie vyplývajúce z tejto funkcie mal zástupca riaditeľa OR PZ pplk. Ing. Martin Švejnoha. Nakoľko v tom období boli pozastavené personálne nominácie a zmeny na riadiacich pozíciách a viacerí kolegovia na základe vlastných žiadostí ukončili služobný pomer aj v  riadiacich funkciách, bolo toto obdobie bez možnosti vzájomnej zastupiteľnosti určite náročné a vyčerpávajúce. Podľa môjho názoru v plnom rozsahu zvládol zabezpečenie chodu OR PZ a plnenie služobných úloh bez toho, aby to malo negatívny vplyv na vývoj bezpečnostnej situácie.

Článok pokračuje pod reklamou


Vzhľadom na organizačné zmeny boli od 01. 01. 2021 do súčasnej doby v OR PZ v R. Sobote postupne odsystematizované viaceré miesta, celkovo sa jedná o 32 tabuľkových miest. Zo zostávajúcich miest OR PZ eviduje k dnešnému dňu celkom 11 voľných tabuľkových miest, takže v porovnaní s personálnym stavom spred 2 rokov je reálne vo výkone o 43 policajtov menej. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nám navyše pribudli úlohy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s migračnou krízou, čím sa výkon služby stal ešte náročnejším.

Taktiež, tak ako to už viackrát verejne odprezentoval aj prezident PZ, sa dlhodobo trápime so zastaraným autoparkom. Privítali by sme aj obnovu počítačovej techniky a zrýchlenie sietí, nakoľko ani PZ neobišla digitalizácia a modernizácia viacerých informačných systémov a napr. pomocou nových občianskych preukazov s čipom a biometrickými údajmi je možné niektoré úkony v súvislosti s evidenciou motorových vozidiel vybaviť aj na základe online žiadosti. Pozitívne hodnotím skrátenie čakacích dôb pri vybavovaní žiadostí občanov pri evidenčných úkonov v súvislosti s motorovými vozidlami, ale aj pri žiadostiach o vystavenie nových osobných a cestovných dokladov.

Pozitívne hodnotím aj ukončenie rekonštrukcie budovy OR PZ v Rimavskej Sobote, ako aj prebiehajúce rekonštrukcie budov OO PZ Rimavská Sobota a OO PZ Rimavská Seč, čím sa zvýši komfort nielen pracovného prostredia pre policajtov, ale aj pre občanov a klientov, ktorí  do týchto priestorov prichádzajú. Rekonštrukcia budov tiež viedla k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky týchto budov a následne finančným úsporám na ich prevádzku.

Aké ciele ste si stanovili pri nástupe do funkcie?

Medzi moje hlavné ciele patria udržanie dobrej bezpečnostnej situácie v okrese Rimavská Sobota, tak aby občania mali naozaj pocit, že polícia je tu pre nich a „Pomáhať a chrániť“ nie je len nápis na služobných motorových vozidlách. Došlo síce k miernemu nárastu nápadu trestných činov v porovnaní s minulým rokom, avšak po ukončení opatrení v súvislosti s  COVID-19, kde bol okrem iného výrazne obmedzený pohyb osôb, sme po uvoľnení týchto opatrení takýto vývoj predpokladali. Percentuálna objasnenosť trestných činov je na úrovni 72,50 percent, čím sa OR PZ v Rimavskej Sobote radí na celkové 3. miesto v rámci Slovenskej republiky a tak je náš okres z pohľadu kriminality jeden z najbezpečnejších.

Druhým cieľom je personálna stabilizácia, tak aby došlo k čo najrýchlejšiemu obsadeniu voľných miest a pri obsadzovaní riadiacich pozícií bol dodržaný kariérny postup a najmä zásada uplatnenia najlepšieho výberu z hľadiska odbornosti a morálneho profilu.

Tretím cieľom je tzv. spätná väzba, aby sme naozaj dokázali rýchlo, kvalitne a odborne reagovať na požiadavky občanov a predstaviteľov miestnej štátnej správy a samosprávy v súvislosti s riešením problémov, ktoré sú v našej kompetencii. Rovnako dôležité je pre mňa aj udržanie veľmi dobrých a korektných pracovných vzťahov, či už smerom k Okresnej prokuratúre a Okresnému súdu, ale aj smerom k ostatným mojim kolegom aj kolegom z iných útvarov mimo nášho OR PZ.

Ako hodnotíte uplynulý rok z hľadiska bezpečnosti v okrese? Ktoré problémy najviac trápia okres RS?

Bezpečnostnú situáciu v našom okrese hodnotím pozitívne, nakoľko všetky závažné trestné činy ako vražda, lúpeže a krádeže motorových vozidiel boli objasnené. Krádeže vlámaním do rodinných domov a bytov boli až na dva skutky taktiež všetky objasnené. Verejný poriadok sa podarilo udržať.

Páchatelia svoju činnosť čoraz viac presúvajú aj do online priestoru a mňa trápi, že aj napriek opakujúcim sa upozorneniam, výzvam a preventívnym aktivitám, dochádza naďalej k rôznym formám podvodov a ľudia tak prichádzajú častokrát aj o svoje celoživotné finančné úspory.

Problematický je úsek dopravnej nehodovosti, kde sme vo všetkých sledovaných ukazovateľoch zaznamenali nárast, či už v počte dopraných nehôd, usmrtených osôb, ťažko a aj ľahko zranených osôb. Najviac ma však mrzí, že máme v rámci SR jeden z najvyšších priemerov počtu dopravných nehôd, kde vinník bol pod vplyvom alkoholu.

Aké druhy trestných činov prevládajú?

V porovnaní s ostatnými OR PZ v rámci Banskobystrického kraja u nás prevláda páchanie násilnej trestnej činnosti, pričom sa prevažne jedná o tzv. domáce násilie. Ďalej je to mravnostná trestná činnosť, kde je to najmä trestný čin rozširovania detskej pornografie, keď páchatelia zdieľajú takýto obsah pomocou rôznych aplikácií prostredníctvom internetu. Vyšší nápad máme aj na úseku krádeží vlámaním do rodinných domov, kde sú to najmä prípady v obciach, keď majitelia domu sú dlhodobo v zahraničí. A posledným úsekom, kde máme zvýšený nápad, je ekonomická trestná činnosť, kde nás trápia aj spomínané rôzne druhy online podvodov. Samozrejme, dlhodobo sa venujeme aj drogovej kriminalite, ktorá je primárne aj sekundárne úzko prepojená najmä s majetkovou trestnou činnosťou, keď si ňou páchatelia zabezpečujú prostriedky na zakúpenie drogy alebo páchajú trestnú činnosť pod vplyvom omamných a psychotropných látok.

Článok pokračuje pod reklamou


Aký je záujem o prácu v Policajnom zbore?

Mrzí ma aj nízky záujem o prácu v Policajnom zbore. V blízkej dobe sa pripravujú legislatívne zmeny v rámci prijímacieho konania, kedy sa celé konanie opäť vráti na jednotlivé OR PZ a uchádzači sa po ukončení základného policajného vzdelania budú zo škôl vracať na útvary, kde absolvovali prijímacie konanie. V budúcom roku sa navrhuje aj valorizácia platov a zmeny v rámci zákona o služobnom pomere príslušníkov PZ, kde sa uvažuje aj o náborovom príspevku vo výške niekoľko tisíc eur. Pevne verím, že toto všetko zatraktívni prácu v PZ, aj keď je to určite v dnešných podmienkach náročná profesia.

Na záver by som sa chcel všetkým kolegom a kolegyniam poďakovať za odvedenú prácu na každom úseku ich služobného alebo pracovného zaradenia a nielen im, ale všetkým našim občanom zaželať najmä pokojné vianočné sviatky a pevné zdravie do nového roku.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross