No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kresťania si dnes pripomínajú dvoch najznámejších apoštolov, sv. Petra a Pavla

29. júna 2018 |  | | |

Kresťania na Slovensku i po celom svete si dnes, 29. júna, pripomínajú dvoch najznámejších apoštolov, ktorí hlásali evanjelium Ježiša Krista. V katolíckych kostoloch sa dnes konajú sväté omše venované pamiatke svätého Petra a Pavla. V rímskokatolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok, slávnosť svätého Petra a Pavla.

Apoštolov si v rámci svätých omší pripomínajú aj v rímskokatolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote. Dvojicu si pripomínajú aj evanjelici a veriaci iných kresťanských cirkví. O svätom Petrovi a Pavlovi sa zachovalo pomerne veľa údajov a informácií v evanjeliách, v knihe Skutky apoštolov a v spisoch cirkevných otcov. Naši predkovia ich nazývali aj apoštolskými kniežatami a vyjadrovali tak ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a prvotnej Cirkvi.

Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne, v malom meste Betsaida pri Genezaretskom jazere. Ako dospelý býval v meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Ondreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, teda Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a nakoniec v Ríme. Podľa tradície bol ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom vŕšku.

Svätý Pavol sa narodil v Tarze, ktoré bolo kultúrnym a obchodným strediskom v Malej Ázii. Jeho pôvodné meno bolo Šavol. Študoval v Jeruzaleme a stal sa veľkým prenasledovateľom kresťanov. Okolo roku 33 až 35 sa mu na ceste do Damasku zjavil Ježiš Kristus, prijal kresťanskú vieru a stal sa misionárom medzi pohanmi. Pôsobil aj na Cypre, v Malej Ázii, Macedónii, Grécku a Ríme. Svätý Pavol bol ako rímsky občan sťatý pri Ostijskej bráne, pochovaný je v Bazilike sv. Pavla v Ríme. Svätého Petra neskôr pochovali v bazilike, ktorú na mieste jeho umučenia dal postaviť cisár Konštantín.

Obaja apoštoli podľa tradície zomreli mučeníckou smrťou, v ten istý deň pravdepodobne okolo roku 67.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross