No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Poslanci prerokujú návrhy na Cenu mesta, rekonštrukciu telocvične či asfaltovanie

Mestských poslancov Rimavskej Soboty čaká ďalšie verejné zasadnutie. To aprílové zvolal primátor Jozef Šimko na utorok, 24. apríla o 13:00 hod. Čaká ich približne desiatka bodov. Medzi nimi prerokujú návrhy na udelenie Ceny mesta, kofinancovanie projektu rekonštrukcie alebo výstavby telocvične a v mene hlavy mesta si poslanci vypočujú aj správu o asfaltovaní.

V prvej polovici zasadnutia poslanci prerokujú výzvu Ministerstva školstva SR o poskytnutí dotácie na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične na rok 2018 na ZŠ P. Dobšinského, ktorej zriaďovateľom je mesto. Podľa dôvodovej správy sa dotácia bude týkať rekonštrukcie telocvične, a to vo výške 107 tis. eur, pričom samospráva by sa na oprave mala podieľať 10-timi percentami z výšky dotácie. Opraviť by sa mala strecha budovy telocvične ako aj rozvody ústredného kúrenia i vykurovacích telies, sociálne zariadenia i osvetlenie.

Ďalším bodom budú návrhy na udelenie Ceny mesta. Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta, pričom pri udelení je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V návrhu figurujú tieto mená – Miroslav Bitala ml., Vladimír Repka, Darina Zajacová, Štefan Faršang, Pavol Slíž, Daniela Rapavá, Elena Hroncová, František Tóth, Mária Páková, Tatiana Koniarová, Nadežda Garajová, Jaroslav Bagačka, Štefan Szőke. V prípade združení a organizácií je navrhnutý Detský domov na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote.

V druhej polovici rokovania si poslanci vypočujú Správu o asfaltovaní a rekonštrukcii ciest a miestnych komunikácií. Správu predloží primátor Šimko, v ktorej by mal zhrnúť asfaltovanie od roku 2011 až do súčasnosti. „K 3/2018 zostáva splatiť 1 158 166,73 eur, pričom úverová zaťaženosť mesta predstavuje k tomuto termínu hodnotu 26,86 percent,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zástupcovia občanov sa budú zaoberať aj zmenou štatútu mesta. Keďže mestské lesy spravuje už samospráva do VZN by tak mali vložiť aj túto skutočnosť. Okrem obhospodarovania mestských lesov by podľa nového znenia VZN malo mesto zabezpečovať aj predaj surového dreva. Záver rokovania bude patriť zmene v zložení Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, nakoľko Angela Rózsahegyiová sa začiatkom apríla písomne vzdala členstva z dôvodu pracovnej a osobnej vyťaženosti. Nebudú chýbať ani majetkovoprávne otázky, interpelácie poslancov a všeobecná rozprava.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross