No active "ca-sidebar-197687" sidebar

AKTUALIZOVANÉ: Referendum – Priebeh je naďalej pokojný, problémy môžu narobiť výpadky elektriny

21. januára 2023 |  | 

Dnes občania hlasujú v referende o zmene ústavy. Ide o deviate referendum v histórii krajiny. Doposiaľ bolo úspešné len jedno. Ako sa do dejín zapíše to dnešné, by sme mohli vedieť už v skorých ranných hodinách.

Hlasovať v referende môžu všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovŕšia plnoletosť. Ako zhodnotila Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra, všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a priebeh referenda je pokojný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 22:00.

Článok pokračuje pod reklamouAKTUALIZOVANÉ O 14:45

Priebeh referenda je naďalej pokojný. Podľa informácií z niektorých okrskov v Rimavskej Sobote chodia voliči priebežne, no účasť je slabšia – pohybuje sa na úrovni 10, maximálne 20 percent. Napríklad vo volebnej miestnosti okrsku č. 24 majú zapísaných 973 oprávnených voličov, no referenda sa zúčastnilo zatiaľ zhruba 70 z nich.


Problémy môžu narobiť výpadky elektriny

Ako na doobedňajšom tlačovom brífingu uviedla Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb rezortu vnútra, čas, kedy by mohli byť známe výsledky referenda, môže ovplyvniť aj počasie, resp. výpadky elektriny. Problémy s výpadkom elektriny v Banskobystrickom kraji potvrdil Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie SSD. Situácia s poruchami elektrických vedení sa na strednom Slovensku podľa jeho slov nielenže nezlepšila, ale ešte zhoršila.

"Na strednom Slovensku pokračuje kritická situácia s výpadkami elektriny. V noci z piatka na sobotu pribudli ďalšie poruchy a počas dňa sa situácia ešte zhoršila. Napoludnie bolo bez elektriny takmer šesťtisíc odberných miest. Mimo prevádzky máme viac ako 200 trafostaníc. K problémom v okresoch Detva a Brezno sa dnes pripojili poruchy v okolí Zvolena, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša a Námestova," informoval s tým, že elektrikári sa stále trápia s popadanými stromami, pretrhanými vodičmi a poškodenými stĺpmi.

Nové poruchy, ktoré pribudli dnes, v niektorých lokalitách ešte len hľadajú. "Tak, ako vo väčšine prípadov, je to v ťažko dostupných miestach. Opäť musíme zabezpečiť najmä špeciálnu ťažkú techniku, rôzne kráčajúce bagre a podobne, aby sme mohli sústavu opraviť. Oslovujeme množstvo firiem, ktoré nám s touto technikou vedia pomôcť."

Elektrikári sú v plnom nasadení už niekoľko dní. Mnohí z nich aj v noci. "Sú v teréne denne, podmienky majú ťažké a ich zaťaženie je enormné. Stále však musia dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť. Aj preto musia v niektorých situáciách práce radšej prerušiť, najmä tam, kde stále padajú stromy, aby neohrozili svoje zdravie a život. Všetci vnímame posledné dni ako totálne náročné a preto žiadame obyvateľov, ktorí sú už niekoľko dní bez prúdu, aby mali pochopenie a ešte trpezlivosť. Všetci pevne veríme, že najbližšie hodiny a dni prinesú doslova viac svetla a tepla," uzavrel Miroslav Gejdoš.


Prvé výsledky hlasovania ľudu by mohli byť podľa slov Evy Chmelovej známe už ráno. „Predpokladáme, že pokiaľ ide o jednoduché sčítavanie hlasov a takisto aj prenos elektronických zápisníc, mohlo by to byť v skorých ranných hodinách," povedala s tým, že je to ťažké predvídať, pretože stále môžu nastať komplikácie.

Voliči v dnešnom referende vyjadrujú svoj názor na zmenu znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR. Volič po vstupe do volebnej miestnosti dostane jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno", alebo "nie".


Znenie otázky v plnom rozsahu:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"


Na Slovensku doposiaľ v referende rozhodovali občania osemkrát. Úspešné bolo len jedno referendum, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross