No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci prelomili „rozpočtové“ veto primátora, schválili aj žiadosť na projekt priemyselného parku

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote bolo opäť o rozpočte mesta na rok 2019 a výhľadovo na ďalšie dva roky. Dnešné (20. marca) mimoriadne rokovanie bolo o lámaní veta primátora, ktorý navrhnutý rozpočet nechcel podpísať. Poslanci ho však prehlasovali a prijali tak definitívne, na štvrtý raz, rozpočet mesta.V úvode sa poslanci však venovali téme priemyselného parku, ktorú predložil poslanec Roman Vaľo. Ako ozrejmil, ide o žiadosť na projekt na podporu výstavby priemyselného parku, ktorej lehota podania je do 29. marca. Podľa poslanca mesto môže získať maximálny finančný príspevok vo výške 800 tis. eur. „Máme pár lokalít, ktoré by spĺňali podmienky. Predbežne uvažujeme so štyrmi lokalitami – parcela bývalého priemyselného parku Sever, parcela nad výrobňou kŕmnych zmesí pri Čerenčanoch, tretia je oproti tejto a štvrtá je pri MBS strechy,“ priblížil Vaľo. Väčšina poslancov sa prikláňala k bývalému priemyselnému parku Sever, pri bývalej ZŤS. „Myslím, že je to dobrá príležitosť získať od štátu takýto príspevok, všetky lokality sú pri hlavnej ceste,“ povedal poslanec Zoltán Cziprusz.

Podľa primátora Jozefa Šimka však avizovaná finančná injekcia nie je až tak veľká, keďže rozpočet na inžinierske siete boli naposledy pre jedného potenciálneho investora viac ako 2 mil. eur. „Ale lepšie vrabec v hrsti ako holub na streche,“ podotkol Šimko. Poslanec Vaľo však napriek tomu žiadal prijať uznesenie na podanie žiadosti a vytvoriť komisiu. Tento bod - podať žiadosť na projekt na podporu výstavby priemyselného parku Sever – prijali poslanci jednohlasne, za hlasovalo dvadstať prítomných zástupcov občanov. Zastupiteľstvo okrem toho poverilo mestský úrad vypracovať a podať žiadosť na podporu výstavby priemyselného parku.

Na rad sa už po štvrtý raz dostal rozpočet mesta. V diskusii k tomuto bodu sa vyjadril primátor, ktorý zopakoval dôvody prečo rozpočet aj s návrhmi prevažne poslancov z klubu Odvážme sa zrýchliť nepodpísal. Spomenul bývalý internát na Ulici Školskej, kde poslanci navrhujú vybudovať Domov sociálnych služieb. Podľa Šimka to však nie je možné z dôvodu neprístupného zvýšenia úverového zaťaženia mesta i platnej legislatívy a jedinou možnosťou je vybudovanie bytov pre mladé rodiny s deťmi. Priblížil aj budovanie toboganu na Kurinci či rozvoj Mestskej záhrady.

Po Šimkovom úvode sa do rozpravy prihlásil poslanec Vaľo. Ten zopakoval, že návrhy v rozpočte už ozrejmili na predchádzajúcich mestských zastupiteľstvách. „Preto dávam procedurálny návrh na hlasovanie,“ poznamenal. V hlasovaní tak prítomných 20 poslancov 13-timi hlasmi prelomili veto primátora. „Verím, že mi hneď predložíte prvú zmenu rozpočtu,“ povedal Šimko.

Poslanci sa tak v druhej polovici svojho rokovania zaoberali prvou zmenou rozpočtu na rok 2019. Téme sa budeme venovať v samostatnom článku.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross