No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Niekoľko tisícová zbierka plná vedomostí z rôznych oblastí života slávi tento rok jubileum

perex-kniznicaPredchádzajúci článok o knihách venovaným Rimavskej Sobote sme zakončili viac-menej netradične. A to s otázkou koľko kníh má vo svojom fonde knižnica v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Ako nám prezradila knihovníčka Iveta Krnáčová, knižný fond možno počítať na desaťtisíce kníh. Táto mnohopočetná zbierka tento rok spoločne s múzeom oslavuje 135. výročie založenia.

So vznikom knižnice ako aj múzea sa spája Umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy otvorená 3. septembra 1882, ktorá trvala do 15. septembra a uskutočnila sa v priestoroch súčasného Gemersko-malohontského múzea. Ako ďalej Krnáčová priblížila, na tejto výstave bol prezentovaný i súbor pozostávajúci z kníh, listinného materiálu a pečatí. V ďalších desaťročiach fond tvorili knihy, listiny, tlačivá a iné písomnosti, najčastejšie získavaný materiál. A tak súčasťou knižnice múzea je časť Daxnerovej knižnice z Tisovca, časť knižnice klubu Casino v Rimavskej Sobote, časť knižnice Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, knižnica zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho, knižnica rodiny Gömöri zo Širkoviec.

Vo fonde knižnice nájdete aj množstvo kníh venovaných Rimavskej Sobote.
Podľa Krnáčovej tak už knižnica múzea mala koncom 19. storočia viac ako 14 tisíc zväzkov kníh, množstvo drobných tlačí a rukopisov. Ako sa uvádza v Bulletine SAK z roku 2015, knižnica rástla tak rýchle, že prírastky nestačili spracovať, takže koncom 19. storočia bola z uvedeného počtu kníh spracovaná len jedna tretina. Prírastky do knižnice sa nezastavili ani v 20. storočí, kedy na jeho začiatku predstavovali počet v niekoľko tisíc, kým vo vojnovom období (1938-1941) pribudlo do knižnice viac ako 10 tisíc kníh a listín. Podľa knihovníčky obdobie na sklonku druhej svetovej vojny bolo pre Gemerské múzeum pomerne nepriaznivé. „19. decembra 1944 bola bombardovaním poznačená samotná budova múzea, ako to vyplýva zo zápisnice z 30. septembra 1945,“ priblížila Krnáčová a dodala, že vtedy boli odcudzené viaceré zbierkové fondy a medzi nimi aj knihy.

GMM Rimavská Sobota

V súčasnosti tvorí fond 45 434 kníh (údaj z konca roka 2016, pozn .red.). Z toho podľa knihovníčky historickú knižnicu tvorí 32 849 knižných jednotiek a príručnú knižnicu 12 585. „Historickú knižnicu v súčasnosti dopĺňame len výnimočnými akvizíciami. V minulom roku nám do jej fondu pribudlo šesť kníh. Významnou knihou, ktorú sme dostali minulý rok darom, je reprezentačná publikácia Rimamuránsko-šalgotariánskej železiarskej spoločnosti v maďarčine z roku 1913,“ priblížila Krnáčová, podľa ktorej im danú knihu podarovala  príbuzná jedného z vtedajších zamestnancov tejto spoločnosti. „Viac ako storočná kniha bola predtým uložená v knižnici Casina v Likieri pod číslo 938,“ ozrejmila jeden z desaťtisícov príbehov, ktoré skrývajú knihy.

A aké knihy môžeme nájsť vo fonde knižnice? Podľa Krnáčovej sú to prevažne knihy regionálneho charakteru, ale aj z oblasti medicíny, teológie, filozofie, astronómie či prírodovedy a to nielen písané v slovenčine, maďarčine či nemčine, ale dokonca aj v hebrejčine. „Vo fonde máme samozrejme aj zborníky, školské ročenky Zjednoteného protestantského gymnázia i regionálne a rôzne iné periodiká,“ poznamenala Krnáčová, podľa ktorej si knihy môžu návštevníci múzea bezplatne prezenčne preštudovať.

Knižný fond knižnice v Gemersko-malohontskom múzeu má čo ponúknuť. Je bohatý nielen na množstvo kníh regionálneho charakteru či mnohojazyčnosť, ale aj na rôzne netradičné knihy s prívlastkom naj...

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross