No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Fiľakovskí poslanci mimoriadne zasadnú: na stole budú mať dôležité rozhodovanie o priemyselnom parku

27. júla 2022 | |  | 
Foto ilustračné.

FIĽAKOVO – Už pred niekoľkými dňami sme informovali o tom, že mesto Fiľakovo má problém s dofinancovaním projektu, ktorý počítal s revitalizáciou bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo. Nárast cien stavebných materiálov spôsobil, že financie, ktoré sa mestu podarilo získať cez projekt a úver, na realizáciu zámeru stačiť nebudú. Nezachránilo ich ani 400-tisíc od Banskobystrického samosprávneho kraja.


Prečítajte si tiež: Projekt revitalizácie priemyselnej zóny sa výrazne predražil, Fiľakovo hľadá pomoc s dofinancovaním. Takéto je stanovisko MIRRI SR


So žiadosťami o financie nepochodili

V pondelok 1. augusta zasadnú fiľakovskí poslanci, aby rozhodli, čo budú ďalej robiť s projektom revitalizácie bývalej priemyselnej zóny. Podľa výsledkov verejného obstarávania mesto potrebuje minimálne takmer 5 400 000 eur. Do tejto sumy mu chýba zhruba 800 000 eur.

Projektová dokumentácia, stavebný rozpočet obsahuje nasledovné stavebné objekty (aktuálne
náklady podľa PHZ hrubým písmom). Zdroj: mesto Fiľakovo

Článok pokračuje pod reklamou


„Mesto Fiľakovo nepretržite vyvíja snahy na zabezpečenie zdrojov na krytie navýšených nákladov vzniknutých nad rámec dotácie a financovania schváleného Zastupiteľstvom mesta Fiľakovo,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu uznesenia, ktoré budú poslanci schvaľovať.

Mesto sa obrátilo na riadiaci orgán Programu Interreg SKHU na Slovensku, na Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj na Ministerstvo hospodárstva SR. „Od vymenovaných orgánov mesto obdržalo v podstate zamietavú odpoveď, resp. od MIRRI SR odporučenie, aby sa mesto s dofinancovaním projektu obrátilo na Spoločný technický sekretariát Programu Interreg SKHU v Maďarsku. Z pohľadu MH SR mesto nespĺňa kritériá oprávnenosti pre dotačné schémy/schémy pomoci v pôsobnosti MH SR, preto na poskytnutie zdrojov na investičnú akciu z predmetného sektoru nie je právny nárok,“ vysvetlili. Samospráva tu preto nepochodila.

Zdroj: KApAR s.r.o.

Primátor mesta Attila Agócs a ďalší zamestnanci úradu zodpovední za tento projekt sa na pracovnom stretnutí na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SKHU v Budapešti snažili pre projekt získať ďalšie financie. S rovnakými problémami sa však boria aj iní žiadatelia, a preto ani z tejto strany nezaznel prísľub, že rozpočet na revitalizáciu priemyselnej zóny vo Fiľakove navýšia.

„Vychádzajúc z faktu, že mesto Fiľakovo v súčasnej hospodárskej situácii viac vlastných ani úverových zdrojov k realizácii projektu aktivovať nevie, je potrebné hľadať možnosti okresania rozsahu celej investície. Po konzultáciách na Spoločnom technickom sekretariáte o pokračovaní v implementácii projektu sa javia priechodné tri možnosti,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.

Tri možnosti, jedna s realizáciou projektu nepočíta

Z návrhu, o ktorom budú mestskí poslanci rokovať, vyplýva, že prvou z možností je okresanie pôvodného plánu. Nepostavili by dve haly, administratívnu budovu a ani vrátnicu. „Tento variant skrýva v sebe riziká v tom, že revitalizácia priemyselnej zóny - vybudovaná technická infraštruktúra a upravené okolité prostredie môžu byť v budúcnosti poškodené, resp. zničené v prípade záujmu investora vybudovať výrobné haly práve počas ďalšej výstavby. Takto by sa vybudoval iba malý „priemyselný park“, pričom pôdorys možnej stavby by bol dopredu daný upraveným okolím, čo by mohlo byť pre budúceho potenciálneho investora v značnej miere determinujúce,“ priblížili ďalej v dôvodovej správe. V tomto prípade by došlo len k rehabilitácii územia.

Druhý variant predpokladá vybudovanie všetkých stavebných objektov (kompletná technická infraštruktúra + sadové úpravy a oplotenie, administratívna budova, skladová hala spojená s administratívnou budovou, vrátnica) okrem jednej budovy – výrobnej haly, ktorej predpokladaná cena je okolo 1 333 000 eur.

„V prípade variantu č. 2 sa nielen rehabilituje riešené územie, ale vybuduje sa 1 000 metrov štvorcových výrobnej plochy (polovica pôvodne plánovaného) s infraštruktúrou, s možnosťou o rozšírenie aj o ďalšie výrobné plochy prispôsobené podľa potrieb/nárokov nájomcu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Tretí variant predpokladá, že mesto Fiľakovo vráti všetky získané finančné prostriedky, vzdá sa projektu a ukončí dlhoročné úsilie o získanie finančnej podpory na revitalizáciu priemyselnej zóny, s vybudovaním komplexného priemyselného areálu, na mieste, kde pôvodne stál Kovosmalt, ktorý zamestnával tisíce ľudí.

Ako sa mestskí poslanci rozhodnú, uvidíme 1. augusta.

ĎALŠIE SPRÁVY Z REGIÓNU


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross